Tarieven per 01-01-2021

     
     
 Psychosomatische fysiotherapie €   77,50
 Eenmalig fysioth. onderzoek € 

 77,50

 Screening €   22,50 
 Intake en onderz. na screening €   55,00 
 Intake en onderz. na verwijzing €   77,50 
 Rapport €   77,50 
     
 Physical coaching, particulier   97,50
 Physical coaching, bedrijf € 
150,00
 

 Niet op tijd afgezegde afspraak

     75%

 

   
      
     

 

 

 

 

 

Openingstijden: Alle werkdagen van de week.

Behandeltijd: 45 minuten

Annuleren afspraak:
Wordt een gemaakte afspraak binnen 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt deze in rekening gebracht.

Betaling: Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. De cliënt is dus zelf verantwoordelijk voor de betaling. De betaalde rekening kan vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden de kosten wel/niet of deels vergoed.

Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg is de aandacht verschoven van 'cliënt en individu' naar 'targets en productie'. Dat is niet de weg die ik wil gaan. Onderhandelen over de inhoud van aangeboden contracten is niet mogelijk. Daarom werk ik zonder contracten met de zorgverzekeraars. Ik zie in deze contractvrijheid een uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen. Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kan ik al mijn aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding van mijn cliënten. 

 

Jansweg 42-3   2011 KN Haarlem   Tel.: 023 - 542 42 48
 


Logon